Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 01 2017

labellavita
1085 53ee
Reposted fromnezavisan nezavisan viakonwalia konwalia
labellavita

April 18 2017

2383 b3d1 500
Reposted fromfreakish freakish viakonwalia konwalia
labellavita
1732 247c 500
Reposted frommisiapa misiapa viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
labellavita
5787 7119
Reposted fromoll oll

March 20 2017

labellavita
2836 407a
Reposted fromimradioactive imradioactive viaparamour paramour
labellavita
2787 1403
Reposted fromnenya nenya viaoll oll
labellavita
Krocz tak, jakby za tobą szło trzech mężczyzn.
— Oscar de la Renta
Reposted fromflorentyna florentyna viajustfeel justfeel
labellavita
labellavita
labellavita
IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, fot. F. Springer
Reposted fromciarka ciarka viajustfeel justfeel
6101 18a0 500
Reposted fromentrenous entrenous viaoll oll
labellavita
Przecież to może być ostatnia okazja do zrobienia w życiu czegoś po raz pierwszy.
— w życiu nie przypuszczałam, że zapiszę sobie cytat z własnego snu.
Reposted frommrrru mrrru viaoll oll
labellavita
Reposted fromtowo85 towo85 viaoll oll
2281 ed4b
Reposted fromShinnomew Shinnomew viaoll oll
8231 afc3

suspend:

Leonardo DiCaprio at his first Academy Awards in 1994

Reposted fromerial erial viaoll oll
labellavita
7377 f187
Reposted fromoutline outline viaoll oll
labellavita
6557 4959 500
Reposted fromswissfondue swissfondue viaoll oll
labellavita
Doświadczeniem nie jest to, co się człowiekowi przytrafia, lecz to, co on z tym robi. 
— Aldous Huxley
Reposted fromSkydelan Skydelan viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
6547 a409 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl