Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2018

labellavita
9987 5d52 500
— Piotr Mosoń
labellavita
5439 5ea9 500
Reposted frompalesoap palesoap viaoll oll
labellavita
4026 ce4a 500
Reposted fromZircon Zircon viaoll oll
labellavita
7505 fcca 500
Reposted fromrof rof viaoll oll
labellavita
4593 568a 500
Reposted fromoll oll
labellavita
4478 473e
Reposted fromojkomena ojkomena viasognito sognito
9295 63d5 500
Reposted fromamatore amatore viasognito sognito
labellavita
4711 c4be 500
Reposted fromhagis hagis viamruczenie mruczenie
labellavita
Są takie miejsca, które się kojarzą. Z ludźmi, których już nie ma. Ze zdarzeniami, które ugryzły serce jak ciastko. I nie sposób wracać do takich miejsc z chęcią. Bo samego siebie się w nich nie poznaje. Bo nic się nie zmieniło, choć zmieniło się wszystko. 
— "listy niczyje"
Reposted fromparafina parafina viaIriss Iriss
labellavita
4228 584d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaIriss Iriss
labellavita
6918 395d
Reposted frombanitka banitka viaIriss Iriss
labellavita
4700 218c 500
Reposted frommaryjanejanis maryjanejanis viaIriss Iriss

February 09 2018

labellavita
Tak naprawdę w życiu nie ma nic cenniejszego niż radość w oczach osoby na której Ci zależy.
Reposted fromthesmajl thesmajl viaparamour paramour
6932 dbff
labellavita
Myślisz, że będziesz kimś, a potem staje się oczywiste, że nikim. Nie masz takiego talentu, jak sobie wyobrażasz, nie masz planu B, nic dobrze nie umiesz i wcale nie masz wykształcenia. Teraz czeka cię z pięćdziesiąt lat nicości. Ciężka sprawa. Gorsze niż rak mózgu, bo będzie zabijać znacznie dłużej.
— Nick Hornby – Długa droga w dół
Reposted fromEmisja Emisja viapoppyseed poppyseed
labellavita
Z milczeniem tak jest, że im dłużej się milczy, tym trudniej potem się odezwać.
— Tomasz Jastrun
Reposted fromniewychowana niewychowana viasognito sognito
labellavita
1730 f26f
Reposted frompiepszoty piepszoty viasognito sognito
labellavita
Zostawmy to co było, przeżyjmy to co jest
Tak wiele się zdarzyło i przydarzy jeszcze się.
I nić złota do nieba, do góry gdzieś ciągnie mnie
Do szczęścia nie potrzeba ani więcej ani mniej..
— Ania Rusowicz

January 30 2018

labellavita
Nie bój się miłości tylko dlatego że poprzednia odcięła Ci nogi, gdyż następna może Ci ofiarować skrzydła.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
labellavita
6675 d201 500
Reposted frompiehus piehus viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl