Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 02 2018

labellavita
Najgorzej jest wtedy, kiedy Ty spotkasz właściwą osobę dla siebie, ale okazuje się, że Ty nie jesteś właściwą osobą dla niej.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajustfeel justfeel
labellavita
5831 1386 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viajustfeel justfeel
labellavita
Świat kręcił się nadal. Tylko jakoś inaczej.
— Piotr C. – Pokolenie Ikea "Kobiety"
Reposted fromnezavisan nezavisan viaparamour paramour
labellavita
labellavita
Nauczyć życie żyć już najwyższy czas.
— A.Rusowicz "to co było"
Reposted byblackcatola4650Skydelanjelnk

May 23 2018

labellavita
labellavita
labellavita
Nic tak dobrze nie robi na głowę, jak zmiana otoczenia.
— Znalezione
Reposted fromsummerkiss summerkiss viamaybeyou-xx maybeyou-xx

May 20 2018

labellavita

Pamiętaj, że facet ma być dodatkiem, przy którym rozkwitasz a nie całym twoim światem, w którym się zamykasz

Reposted fromanilo anilo viaadwokatdiabla adwokatdiabla
1170 9a92

😔

Reposted fromkostuchna kostuchna vianiebieskieoczy niebieskieoczy
labellavita
0590 4da8
labellavita
Mąż, przyjaciel, kochanek zawsze powinien być jedną osobą.
Reposted fromte-quiero te-quiero viamojenastroje mojenastroje
labellavita
4587 27fa 500
Reposted frompiehus piehus viaangellalyzga angellalyzga
labellavita
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viadobby dobby
labellavita
Podobno los zsyła nam tylko takie problemy, z którymi możemy sobie poradzić. 
Więc są dwie możliwości: albo sobie poradzisz, albo to nie jest twój problem.
— "Ten właściwy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viavaniliowo vaniliowo
labellavita
6549 ce5a 500
Reposted fromtfu tfu viamyslowyzlew myslowyzlew
labellavita
Rozpamiętywanie każdego uczucia prowadzi do jego nasilenia.
— Bogdan Wojciszke
Reposted fromirmelin irmelin viapikkumyy pikkumyy
labellavita
5538 06e1 500
Reposted fromboli boli viapikkumyy pikkumyy
labellavita
Pomyśl jaki świat byłby piękny, gdyby ludzie spotykali się w odpowiednich momentach życia. A nie o parę lat i zdarzeń za późno, za wcześnie. Gdyby mówili to, o czym tak zaciekle milczą. Ile nocy byłoby przespanych, ile serc nie aż tak pustych.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaoll oll
5036 b493 500

thebaconpancake:

I don’t know what’s going on here - but it has my full support.

Reposted fromshylax shylax viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl