Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 12 2017

labellavita
Poza tym każdy ma wielkie skrzydła i małą klatkę.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
labellavita
"Czyż pod stołem, który nas dzieli, nie trzymamy się wszyscy tajnie za ręce?"

Bruno Schulz, "Sanatorium pod klepsydrą"
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
labellavita
8523 8092 500
Reposted fromliliowadusza liliowadusza viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

July 09 2017

7173 aad3 500

bunny–claws:

Credit: @mystique.vp

Reposted fromyellowblog yellowblog viascorpix scorpix
labellavita
Witej
Reposted frombruxa bruxa viascorpix scorpix
labellavita
9223 c06e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viascorpix scorpix
labellavita
3858 6122 500
labellavita
Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki viawiecznosci wiecznosci
labellavita
Uczucia nie znikają tylko dlatego, że wszystko skończone.
— Simon Beckett - Wołanie grobu
Reposted fromkonwalia konwalia viawiecznosci wiecznosci
labellavita
- Jeśli kobieta mówi "nie", to znaczy "nie".
- A facet słyszy to, co chce słyszeć.
— "Przyjaciółki"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamaladziewczynka maladziewczynka
labellavita
6778 16cd
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaphilomath philomath
labellavita
5591 87e1
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaphilomath philomath
labellavita
Są ludzie, którzy mają w zwyczaju uśmiechać się przesadnie, kiedy zbiera im się na płacz.
— Carlos Ruiz Zafón - Więzień Nieba
Reposted fromperseweracje perseweracje viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
labellavita

July 08 2017

labellavita
8236 d756 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaoll oll
labellavita
1110 4e8c 500
Reposted frommeem meem viaoll oll
labellavita
0155 722b 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaoll oll
labellavita
Nawet gdybyś dał człowiekowi wszystkie wspaniałości świata, nic mu nie pomoże jeśli nie ma przyjaciela, któremu mógłby o tym powiedzieć.
— Johann Wolfgang Goethe
Reposted fromapatyczna apatyczna viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
labellavita
5359 63ea 500
labellavita
3077 2f4e
Reposted fromineedcoffee ineedcoffee viapanasiowa panasiowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl