Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 28 2017

labellavita
Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić...
i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da i on właśnie to robi
— Albert Einstein
Reposted fromemerald emerald viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

July 25 2017

7308 ef1b 500

blaksynagogue:

Mother Mary and Jesus Christ- From birth Till Death (2013)

labellavita
6157 6769 500
Reposted fromtfu tfu viainsanedreamer insanedreamer
labellavita
2465 ecb8
Reposted fromsoupdujour soupdujour viaparamour paramour
labellavita
Życie jest za krótkie by codziennie rano budzić się z pretensjami do całego świata, więc kochaj tych, którzy dobrze Cię traktują, przebacz pozostałym i uwierz, że wszystko dzieje się z jakiegoś powodu
— True
Reposted fromIlivedreams Ilivedreams viasognito sognito
Samemu może i dobrze się mieszka, ale zasypia fatalnie.
— Piotr Adamczyk, Pożądanie mieszka w szafie (via plastikowe)
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viasognito sognito
labellavita
Właśnie po tym można poznać, że poznało się kogoś wyjątkowego: kiedy można się zamknąć na chwilę i razem pomilczeć.
— Pulp Fiction (1994)
labellavita
Nie lubię mężczyzn, za którymi wlecze się dymiący ślad zapłakanych kobiet.
— Wystan Hugh Auden
Reposted fromnormajeane normajeane viajustfeel justfeel
labellavita
rzeczy, które widzisz jako dziecko zostają z tobą na zawsze
— Daria Bignardi "Miłość, na jaką załugujesz"
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viajustfeel justfeel
labellavita
labellavita
Ty ogólnie taka jesteś. Cały czas smutna. Tak jakbyś cały czas się czymś martwiła. I wydaje mi się, że za dużo myślisz. 
— Sara.
Reposted fromsilentsoul silentsoul viajustfeel justfeel
labellavita
6089 fce4
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakonwalia konwalia
3561 c37e 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viakonwalia konwalia
labellavita
7155 e528 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
labellavita
Wie pan, wszystko jedno, czy się ma przed sobą sto lat, rok czy tydzień, zawsze się ma przed sobą wszystko.
— Jerzy Pilch ("Ulica Filarecka" [w:] "Bezpowrotnie utracona leworęczność")
Reposted fromdurmik durmik viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
labellavita
Mówili: pij wina tylko dobre i z zaufanymi ludźmi. Tak więc, proszę Pana, piję sama. 
— Joanna Dams
Reposted fromimpulsivee impulsivee viaparamour paramour
labellavita
3593 a676
Reposted fromoutline outline viaparamour paramour
labellavita
W ogóle tak żeście mi wszyscy obrzydli, że nie potrafię panu tego wyrazić, i jestem ogromnie szczęśliwa, że się z wami rozstaję! A niech was diabli wezmą!
— M. Bułhakow "Mistrz i Małgorzata"
labellavita
To prawda, że znaleźć siebie to nieproste sprawa. Kto wie, czy nie najtrudniejsza ze wszystkich spraw, jakie człowiek ma do załatwienia na tym świecie.
— Wiesław Myśliwski „Traktat o łuskaniu fasoli“
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaIriss Iriss
labellavita
Chcę tej sierpniowej beztroski i Ciebie przy boku
— dajcie szybciej wakacje
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl