Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 03 2019

labellavita
Drugich takich oczu jak Twoje, nie znajdę już nigdzie.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viajustfeel justfeel

November 04 2018

labellavita
4890 5493
Reposted fromoll oll viamisne misne
labellavita
8316 6606 500
więcej lirycznych grafik znajdziecie na: https://www.facebook.com/LirycznaGrafika/
Reposted fromazalia azalia viamisne misne
labellavita
labellavita
Idealna żona – to kobieta, która ma idealnego męża.
— Booth Tarkigton
Reposted byohsoquietpkz451DreamInMyPocketnotyourstrawberry
labellavita
Czy to nie wspaniałe,
że Ja i Ty
żyjemy w tym samym czasie?
Reposted bykoloryzacjafullmooniammistakewujcioBatzupson
labellavita
"Zestarzej się przy mnie.
Najlepsze dopiero się zdarzy."
— R. Browning
Reposted byiammistakepkz451notyourstrawberryahazaynlo
labellavita
Kiedy pojawia się miłość,
to pomiędzy ludźmi przepływa anioł,
którego nikt nie widzi
oprócz tych, którzy się kochają.

October 29 2018

labellavita
Reposted fromdreamadream dreamadream viaoll oll
labellavita
labellavita
2955 53bf
nirvitii.soup.io
Reposted fromcytaty cytaty viainsanedreamer insanedreamer
labellavita
4878 3e41 500
Reposted fromoll oll

October 04 2018

labellavita
Reposted fromambermoon ambermoon viaoll oll
labellavita
Nigdy nie żałuj pieniędzy wydanych na kwiaty lub książki.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromobliviate obliviate viaoll oll
labellavita

Boże mój zmiłuj się na­de mną
cze­mu stworzyłeś mnie
na niepo­dobieństwo twar­dych kamieni 

— Halina Poświatowska
labellavita
labellavita
labellavita
2945 c0e4 500
Reposted fromowca owca viaoll oll
labellavita
Lepiej zaliczać się do niektórych, niż do wszystkich.
— Andrzej Sapkowski
Reposted fromkrn krn viaoll oll
labellavita
Reposted frombluuu bluuu viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl